Skriv ut|Tipsa om sidan

2010-11-22

Information från KTFs förbundsråd

Förbundsrådet var inkallat den 18-19 november för att få rapport och behandla Handelsgruppens arbete. Handelsgruppen infördes efter en motion från KTF till Ledarnas kongress 2006. Flera överläggningar med andra föreningar inom Ledarna har genomförts de senaste åren, men först i år har arbetet tagit form för samverkan mellan chefer inom handelns område i föreningarna KTF, KSK och Enskilda chefsföreningen. En förening för chefer inom handelns område ger ökad medlemsnytta för handelschefer, t ex:

• Bättre resursutnyttjande
• Ökad branschbevakning
• Tydligare tillhörighet
• Ökad möjlighet till lokala nätverk
• Rikstäckande nätverk inom samma koncern/butikskedja
• Ökad rekryteringspotential

KTFs styrelseledamot Sven-Erik Svensson och ordförande Johan Wiberg som ingått i handelsgruppen presenterade ett förslag och organisation till ny förening för chefer inom handelns område. Förslaget debatterades ingående och förslaget godkändes efter att frågeställningar om vad som händer med KTF i framtiden diskuterats. 
Förbundsrådet beslutade att fortsatt stödja förslaget där KTF kommer att ombildas för att bli en förening för chefer inom handelns område. Inom denna förening kommer KTF att leva kvar som en ”koncernklubb”/avdelning inom KFOs avtalsområde.

Det beslutades att kalla till en extra kongress den 26 mars 2011 för att ta beslut i frågan.


Webb producerad av Kamedia med easyWeb CMS