Skriv ut|Tipsa om sidan

2010-12-15

Avtalsrörelsen 2010 - KFO Industriföretag, petroliumhandel, fastighetsförvaltning

Ledarna har tecknat nytt avtal om allmänna anställningsvillkor med mera med KFO för industriföretag, petroliumhandel, fastighetsförvalning.

Avtalet allmänna anställningsvillkor för perioden 1 april 2010 - 31 januari  2012 samt avtal om lönebildning från och med 1 april 2010 träffades 14 december 2010 och tillsvidare.

Ledaravtalet
Förändringarna i avtalet är skrivningar om att individuella revisionsdatum för chefer underlättar den lokala löneprocessen, exempelvis genom att teckna lokala tillämpningsavtal. Finns ingen lokal företrädare för ledarna enas ansvarig chef och medarbetare också om tidplan för när mål- och uppföljningssamtal, lönedialog samt avslut av löneprocessen ska äga rum.

Förändringar i allmänna villkor och anteckningar till protokollet:
•Föräldralön utökats med ytterligare en månad så nu är den 2 respektive 5 månader beroende på anställningstid.
•Avsättning till kompetenssparande.

Om ett system för individuellt kompetenssparande med individuella konton inrättas inom industrins områden kommer tjänstemännen vid den tidpunkt parterna sätter ett sådant system i tillämpning och framåt att tillföras årliga avsättningar om 0,2 % av lönesumman till individuella konton. Skulle den nu angivna förutsättningen inte uppfyllas ska parterna i förhandlingar söka annan lämplig lösning.

Du som omfattas av avtalet kan läsa förhandlingsprotokollet på ledarna.se Min sida under Mina avtal (längst ner på sidan). Det kompletta avtalet publiceras när det är färdigredigerat.

 

 


Webb producerad av Kamedia med easyWeb CMS