Skriv ut|Tipsa om sidan

2010-12-15

Avtalsrörelsen 2010 - KTF/KFO

Ledarna har för KTF tecknat nytt avtal om allmänna anställningsvillkor med mera med KFO 2010-12-14

Avtalet om allmänna anställningsvillkor fortsätter att gälla tillsvidare med ändringar fr o m den 1 juli 2010 enligt nedan.

Ledaravtalet
KFO och KTF har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för en översyn av Ledaravtalet för avstämning i september 2011.

Förändringar i allmänna villkor och anteckningar till protokollet:
• Föräldralön utökats med ytterligare 30 dagar så nu är den 60 dagar vid mer än ett års anställning, 90 vid mer än två år, 120 vid mer än tre år och 150 dagar vid fyra års anställning eller mer. Föräldralönen utbetalas ej för lönedelar över 15 prisbasbelopp genom 12.

• Nytt är också att föräldralön utbetalas månadsvis vid ordinarie löneutbetalningstillfälle under ledighetsperioden. Detta gäller på föräldraledighetsperioder som påbörjas efter den 1 oktober.

Du som omfattas av avtalet kan läsa förhandlingsprotokollet på ledarna.se Min sida under Mina avtal (längst ner på sidan). Det kompletta avtalet publiceras när det är färdigredigerat.


Webb producerad av Kamedia med easyWeb CMS