Skriv ut|Tipsa om sidan

2019-02-10

KTFs extra stämma 2019-02-08

Vid den extra stämman beslutades om nya stadgar då det tidigare har beslutats att KTFs avtal överlämnas till Ledarna. Ny styrelse valdes, enligt stadgarna ska styrelsen leda klubbens arbete i enlighet med Ledarnas och KTFs stadgar samt beslut på årsmötet, ansvara för intressebevakning gentemot företaget, ansvara för klubbens ekonomi inklusive stipendiefonden, inför årsmöte avge en skriftlig berättelse över verksamheten och den ekonomiska förvaltningen under föregående verksamhetsår


Webb producerad av Kamedia med easyWeb CMS