Skriv ut|Tipsa om sidan

KTF Koncernklubbs styrelse

KTF Koncernklubb består av medlemmar inom KF/COOP. Styrelsen leder klubbens verksamhet och ska därvid följa koncernklubbens stadgar och beslut.

Styrelsen 2020 består av:

Ordförande
Johan Videkorp (f.d. Wiberg), Coop Ängelholm
Mobil 070-376 30 89
E-post: johan.videkorp@gmail.com

Ledamot
Rosie Karlsson (ersättare ordförande), KF Stockholm
Mobil 070-253 13 48
E-post: rosie.k@kfstockholm.se

Kassör
Håkan Johansson, Coop Sverige, Solna
Mobil 070-593 19 16
E-post: hakan.johansson@coop.se

Ledamot
Jörgen Andersson, Coop Robertsfors
Mobil 070-350 50 19
E-post: jorgen.andersson2@coopnord.se

Ledamot
Josef Nielsen, KF Göta, Jönköping
Mobil 070-695 55 56
E-post: josef.nielsen@kfgota.se

Suppleant
Björn Junebrink, Coop Sverige, Solna
Mobil 070-643 54 78
E-post: bjorn.junebrink@coop.se

Revisor
Anders Engström
Mobil 070-643 56 71
E-post: anders.b.engstrom@outlook.com

Revisorssuppleant
Per-Erik Nordh
Mobil 070-716 03 24
E-post: pe.nordh@obemail.se

Valberedning
Juha Perttula (sammankallande), Coop Sverige Broterminalen
Mobil 070-713 63 66
E-post: juha.perttula@coop.se

Marina Sommarlund, Coop Ersboda
Tel arb 090-18 46 81
E-post: marina.sommarlund@coopnord.se


Valinstruktion KTF  


Webb producerad av Kamedia med easyWeb CMS