Skriv ut|Tipsa om sidan

KTF Koncernklubbs styrelse

KTF Koncernklubb består av medlemmar inom KF/COOP.
Styrelsen leder klubbens verksamhet och ska därvid följa koncernklubbens stadgar och beslut.

Styrelsen 2022 består av:

Ordförande
Rosie Karlsson, Konsumentföreningen Stockholm
Mobil 070-253 13 48
E-post: rosie.k@kfstockholm.se

Ledamot
Björn Junebrink, (ersättare ordförande) Coop Sverige, Solna
Mobil 070-643 54 78
E-post: bjorn.junebrink@coop.se

Kassör
Håkan Johansson, Geija Food, Karlstad
Mobil 070-593 19 16
E-post: hakan.i.johansson@bredband.net

Ledamot
Susanne Engelbrektsson, Coop Haningeterrassen
Mobil:
E-post: sussi_eng@hotmail.com

Ledamot
Jörgen Andersson, Coop Robertsfors
Mobil 070-350 50 19
E-post: jorgen.andersson2@coopnord.se

Ledamot
Josef Nielsen, KF Göta, Jönköping
Mobil 070-695 55 56
E-post: josef.nielsen@kfgota.se

Suppleant
Juha Perttula, Coop Sverige Broterminalen
Mobil 070-713 63 66
E-post: juha.perttula@coop.se

Revisor
Anders Engström
Mobil 070-643 56 71
E-post: anders.b.engstrom@outlook.com

Revisorssuppleant
Lisbeth Utterström
Mobil:
E-post: lisbeth.utterstrom@coopnorrbotten.se

Valberedning
Johan Videkorp (sammankallande)
Mobil 070-376 30 89
E-post: johan.videkorp@gmail.com

Marina Sommarlund, Coop Ersboda
Tel arb 090-18 46 81
E-post: marina.sommarlund@coopnord.se

Per-Erik Nordh
Mobil 070-716 03 24
E-post: pe.nordh@obemail.se


Valinstruktion KTF  


Webb producerad av Kamedia med easyWeb CMS