Skriv ut|Tipsa om sidan

Chefer inom kooperationen

För medlemmar i Ledarna som är anställda i kooperativt ägda företag finns KTF koncernklubb. Som medlem i KTF koncernklubb är du också medlem i en av Ledarnas förening, Ledarna inom Handeln.

För att få hjälp och stöd i din chefsroll vänder du dig till Ledarnas Servicecenter, tel 0200-87 11 11.

Intressebevakning
En av de viktigaste uppgifterna för KTF koncernklubb är att följa vad som händer inom kooperationen och påverka utvecklingen i en riktning som gynnar dig. Som flitigt anlitad förhandlingspart deltar vi i diskussionerna, initierar frågor och bidrar med ledarperspektiv. KTF har dessutom tecknat ett eget avtal med arbetsgivaren, KFO. Det ger oss en stark förhandlingsposition.

Lokala nätverk
Det är genom dig och dina kollegors erfarenheter, problem och idéer som KTF kan vara en levande och nyttig organisation. Via lokala klubbar/regioner skapas även mer informella nätverk. Samhörigheten mellan KTF-anslutna chefer inom kooperationen är stor – det är vår livsnerv. Att träffas är en möjlighet att ventilera problem och idéer, att skapa kontakter, att få information och att utvecklas. Förutom vår kunskap om kooperationens speciella förutsättningar är vi inte större än att vi kan ge dig en rak och personlig service. 

Seminarier och utbildning
Världen förändras snabbt, likaså formerna för kooperativt företagande. Genom seminarier och regelrätt utbildning täcker vi in både dessa trender och generella ledarskapsfrågor. Syftet är att stärka dig i din chefsroll.

Bli medlem
Den snabbaste vägen till medlemskap i Ledarna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Webb producerad av Kamedia med easyWeb CMS